Боядисване и шпакловка

Завършекът на всяко строителство и в частност на всеки ремонт е боядисването. Качественото боядисване е висококвалифицирана дейност свързана с голям брой подготвителни и допълнителни операции. Качественото боядисване е гаранция за дълготрайно и функционално използване на помещенията и затова заслужава винаги голямо внимание.
Боядисването се извършва в няколко тънки слоя, при което всеки от тези слоеве има свое специфично предназначение.

* Първият слой, се нарича грунд осигурява и увеличава сцеплението между основата и следващите оцветени пластове, намалява попивната способност на основата, което е гаранция не само за икономия, но и за равномерност на покритието, а от там и на цвета.
* Вторият слой, който в някой случаи е първи слой, е „подмазачния” или изравнителния слой и се нанася където и когато е необходимо за допълнително ( фино ) изравняване на мазилката.
* Третият слой е шпакловка. С него повърхността се изравнява, окончателно изгражда и подготвя за боядисване. Шпакловката може да се шлайфа и обработва по различни начини в зависимост от конкретните изисквания и предписания.

Следващите един, два или шри слоя представляват същинското боядисване, като образуват тънки цветни ципици с матова, сатенена или лъскава повърхност.

Сами виждате че боядисването и шпакловката не са прости дейности и изискват опит и знания. Ако искате всички тези операции да бъдат извършени от професионалисти каквито сме ние в ТиА Еврострой вижте нашите цени за шпакловка и боядисване тук.