За нас

Строителна фирма “ Т и А Еврострой “ ООД е регистрирана през 2005 г. с решение на Софийски градски съд и до настоящия момент извършва строителна дейност без прекъсване.

Настоящата анотация обхваща дейността на фирмата през последните две години и половина, когато са изпълнени и предадени с подписан приемателно – предавателен протокол всички обекти. Някои от тях са :
През 2006 година фирмата спечели конкурс за ремонт в “Промишлено хале за производство на електроника“ към фирма „ АЦОМ ООД ”, което представлява модерно оборудвана и обособена сграда за производство на усилватели за радиолюбители. След отлично представяне бе поканена отново и през 2008 г. да изпълнява ремонтите в офисната част, както и да извърши цялостен основен ремонт на механичен цех за обработка на метали към същата фирма. Ремонтните дейности включваха строителство по всички части: обработка на стени, подове и тавани, електро и ВиК инсталации, монтаж на гипсокартонени плоскости и изграждане на въздуховоди.

През 2007 година след спечелени конкурси фирмата изпълни следните обекти:

Ремонт на офиси и цялостна външна изолация на промишлено хале към фирма „Милара” ООД. Обекта бе предаден в по-кратък срок от предвиденият и изпълнен с необходимите за целта качествени материали. Извършена бе подмяна на водопроводната и канализационната мрежа, подмяна и реконструкция на отоплителната инсталация в сградата, изградена бе нова вентилационна система, монтираха се нови ел табла след цялостната подмяна на електро инсталацията.

През 2006 година, в резултат на спечелени конкурси „Т и А Еврострой” изпълни следните дейности:

Цялостна реконструкция на обект Пицария „Поли” в ж.к. Люлин и всички ремонтно-стройтелни дейности с обхват: изграждане на ел. инсталация, подмяна на старата ВиК инсталация, поставяне на замазка и подово покритие, обработка на стени и поставяне на външна изолация, монтаж на сухо стройтелство, монтаж на дограма, изпълняване на луксозни проекти, по отношение на вътрешно оформление и интериор, както и обработка на санитарни и кухненски помещения по всички изисквания за хигиена на ХЕИ.

Същата година изпълнихме основен ремонт по всички части на търговски обект магазин „Викко” в ж.к. Люлин. След успешно представяне и професионално обслужване на нашите работници, ръководството на верига магазини „Викко” ни покани да отремонтираме закупените от тях обекти и да направим от тях луксозни магазини за подаръци и домашни потреби. Изпълнени бяха 3 обекта, находящи се в гр. Перник, гр. Сандански и гр. Петрич.

На горепосочените обекти бе сменена дограмата, подменена електро, отоплителната, водопроводната и канализационната инсталации, както и цялостен ремонт на търговските и складови помещения.

Строителна фирма “Т и А Еврострой” ООД бе избрана след конкус през 2008 година за изпълнител на ремонт на производствени халета, на санитарни помещения и съблекални, на фасада и на офиси към фирма „Самел 90” ЕООД, гр.Самоков. Извършени бяха цялостни ремонтно-стройтелни дейности, използвайки висококачествени материали. Обекта бе предаден в срок и с отлично качество.

По време на дейноста си фирма “Т и А Еврострой” ЕООД, наред с възлагането на горепосочените поръчки е изпълнявала и такива от частни инвеститори, като ремонтиране на частни апартаменти и къщи, в гр. София и извън нея.

През времето на изложената си дейност фирмата е била лоялен изпълнител. Всички изпълнявани обекти са приключвани с подписване на приемателен протокол. Изпълняваните работи до момента нямат показани дефекти.